Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2012

musio22
0992 5414
Reposted byKateAuditorekonfetkaparachute

September 25 2012

musio22
5241 5ec1
Reposted bySic616khabarakh

July 27 2012

musio22
9837 f8e9 500
Do windy pies
Reposted byKateAuditore KateAuditore

July 26 2012

musio22
6319 2af6 500
Kolekcja

Reposted byirraredshadow

July 10 2012

musio22
3003 fc27
Reposted byKateAuditoreorelhcirdanKik4sSmigolretvennectomazokTeereaagatoni

July 05 2012

musio22
3103 2350 500
Fraj bekon
Reposted byKateAuditorenennake
musio22
Uważaj ziomek bo ta suka leci na twoje książki :D
musio22
1432 054f
The Derpvengers - Persona Non Grata
Reposted frommnq mnq

July 02 2012

musio22
Każdy chce iść na skróty, ale ja mam proste rady: chcesz schudnąć? Nie jedz, grubasie. Chcesz zarabiać? Zapieprzaj, leniu. Chcesz szczęścia? Znajdź sobie kogoś.

June 27 2012

musio22
1597 7c12 500
Dostaniemy sanki
Reposted fromKateAuditore KateAuditore

June 26 2012

musio22
5685 4b55
Obejrzałem w końcu Avengersów
Reposted frommnq mnq

June 23 2012

musio22
1973 3c86 500
Ocupado

June 18 2012

musio22
2562 27c8 500
65 000 000 B.C.
Reposted frommnq mnq
musio22
1626 0455 500
65 000 000 B.C. - ludzie z przyszłości
Reposted frommnq mnq
musio22
9482 61f2 500
chuj mnie euro 2012

Generalnie polecam obrazek. Podobno każdy repost zabija jednego kibica FC Barcelony / Realu czy innego chujstwa. Jeszcze tego nie potwierdziłem oficjalnie, ale tak czy inaczej gra jest warta świeczki.
Reposted frommnq mnq
musio22
4751 6e51 500
65 000 000 B.C. - KOLEŻEŃSTWO
Reposted frommnq mnq
musio22
0486 0d6c
Krótka rozprawa o bibliofilstwie

Osoby wrzucające obrazek na kwejka lub gdziekolwiek indziej uprasza się o jedną rzecz - NIE UPIERDALAJCIE TEGO CHOLERNEGO NIEBIESKIEGO PASKA.
Reposted frommnq mnq
musio22
3976 1bbe
65 000 000 B.C. - Teoria Wielkiego Podrywu
Reposted frommnq mnq

May 28 2012

musio22
7816 06b5 500
Czyjś tata 2
Reposted byJoeMoye JoeMoye

May 16 2012

musio22
2892 5e37
Grandma

Reposted fromKateAuditore KateAuditore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl